Práce v Česku - ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Ondřej Pšenčík.

Udělujete tímto souhlas Ondřeji Pšenčíkovi (dále jen „Správce“ či “Zpracovatel”) info@psencik.cz, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) shromažďoval, uchovával a zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefonní číslo
  • ičo
  • název společnosti
  • adresa společnosti
  • síťový identifikátor
  • jazyk

Výše uvedené údaje je možné shromažďovat, uchovávat a zpracovávat na základě vámi uděleného souhlasu za účelem funkce informačního systému Práce v Česku. Tyto osobní údaje budou poskytnuty ostatním registrovaným či neregistrovaným uživatelům (veřejně) aplikace Práce v Česku jejíž hlavní funkcí je zprostředkování pracovních nabídek - prostřednictvím mobilní aplikace Práce v Česku (což ale nevylučuje rozšíření funkcionalit na další platformy)

Osobní údaje budou zpracovány a uchovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účtu aplikace Práce v Česku a potom budou odstraněny z informačního systému co nejdříve je technicky možné.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje provozovatele nebo prostřednictvím mobilní aplikace Práce v Česku (stisknutím tlačítka Zrušit účet) a odinstalovaním mobilní aplikace.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, vezměte však na vědomí, že většinu osobních údajů spravujete sami prostřednictvím aplikace Práce v Česku.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Zpracování informací z veřejných zdrojů

Správce poskytuje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen "Nařízení") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informace ke zpracovávání osobních údajů z veřejných zdrojů:

Účelem zpracování je informování uživatelů aplikace Práce v Česku o veřejně dostupných pracovních nabídkách podnikatelských subjektů a dále pro statistické účely. Zpracování probíhá na základě oprávněných zájmů veřejnosti - uživatelů aplikace Práce v Česku která navíc tyto zájmy realizuje způsobem, který veřejný zdroj nenabízí; tento zájem je vyjádřen mimo jiné zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Správce je dále oprávněn na základě svých oprávněných zájmů zpracovávat síťové identifikátory subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f)

V aktuálním stavu jsou zpracovávána otevřená data z následujících zdrojů

  • MPSV portál - https://portal.mpsv.cz/

Převzaté osobní údaje z veřejných zdrojů jsou použity ke stejnému účelu v informačním systému Práce v Česku jaký mají v daném veřejném otevřeném zdroji.

Další zobrazení některých osobních údajů v mobilní aplikaci

V mobilní aplikaci Práce v Česku jsou zobrazovány osobní údaje o firmách z veřejných rejstříků. Tyto údaje nejsou uchovány ani shromažďovány ani spravovány ani zpracovávány v informačním systému Práce v Česku, údaje jsou načteny přímo z daného veřejného rejstříku a zobrazeny přímo uživateli.